01
Rgp

LPĮA narystė

2017 metų pradžioje „Statybos Projektų Valdymo Grupė” UAB tapo Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos nare ir aktyviai dalyvauja Techninės priežiūros komiteto darbe.