Kražių kolegija – Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras (statinio techninė priežiūra)

Statinio techninė priežiūra, po įvykdytos paveldo objekto restauracijos leis išsaugoti ateities kartoms unikalų objektą. Kražiai miestelis – vienas gražiausių ir seniausių Lietuvos gyvenviečių paveldo Žemaitijoje. Kražių žemė – karų su kryžiuočiais metu buvo pagrindinė Žemaitijos gynybinės sistemos grandis. Didžiuojamės Bendrovei patikėta vykdyti „Lietuvos paminklų“ užsakymu restauruotų ir grąžintų tikintiesiems vienų iš gražiausių Lietuvos kultūros ir istorijos paminklų technine priežiūra.

Objektas

Kražių kolegija – Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, M. K. Sarbievijaus g. 45, Kražiai LT-86274, Lietuva

Pabaigimo data

2020 m.