Lietuvos Nacionalinio muziejaus pastato rekonstrukcija

Lietuvos Nacionalinio muziejaus pastato rekonstrukcijos darbai: pastato sienų, vidinių erdvių, grindų, fasado rekonstrukcijos statybos darbų techninė priežiūra.

Objektas

Kosčiuškos g. 3, Vilnius 01143, Lietuva

Pabaigimo data

2020 m.