Obelių gimnazijos pastato rekonstrukcija

Rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra.

Objektas

Obelių gimnazija, Obeliai, Lietuva

Pabaigimo data

2015 m.