11
Bir

SPVG

Kėdainių rajono Krakių gimnazijos pastato modernizavimas, statybos darbų techninė priežiūra, SPVG, Statybosgrupe