Paslaugos

Bendroji statybos darbų techninė priežiūra

SPVG vykdomi statybų techninės priežiūros darbai apima gyvenamosios ir negyvenamosios statybos statinių grupes. Vykdome pagrindines statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas.

More information
Renovuojamų objektų statybos darbų techninė priežiūra

SPVG, kaip nepriklausoma šalis, pilnavertė statybos proceso dalyvė, kuriai patikėtos statinio techninės priežiūros funkcijos, statybos darbų kiekių ir kokybės patikra, gali užtikrinti bešališkos ir korektiškos statinio techninės priežiūros eigą.

More information
Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos techninė priežiūra

SPVG ir užsakovo sutarties pagrindu vykdomą daugiabučio gyvenamojo namo statybos techninės priežiūros veiklą tikrina ne tik renovuojamo namo gyventojai, bet ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

More information
Statinių projektavimo organizavimo ir koordinavimo paslaugos

SPVG specialistai nuolatos dirba su statybos konkursų dokumentacija – kiekvienam konkursui įvertiname sąlygas, parengiame projektus, parinkdami inžineriniu požiūriu optimaliausius sprendinius.

More information
BIM - statinio informacinis modelis

SPVG naudojamas Building Information Modeling (BIM) – tai statinio statybos modelis, kai statybą ir su ja susijusius kitus procesus integruojama skaitmenoje, kurios programų taikymas apima visą pastato gyvavimo ciklą – nuo pradinės idėjos, projektavimo, statybos iki pastato eksploatacijos ir nugriovimo.

More information
Statinio projekto ekspertizės organizavimas

Statinio projekto ekspertizė atliekama naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, civiliniai, viešieji, prekybos, pramonės, sandėliavimo ir ūkinės paskirties statiniai.

More information
Statinio ekspertizės organizavimas

Atliekant ekspertizę vykdomas esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, siekiant nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus (pagal STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“).

More information
Pastatų techninė priežiūra

Vykdant komercinių, visuomeninių, gyvenamųjų pastatų, techninę priežiūrą visus procesus kontroliuoja SPVG įgaliotas techninis prižiūrėtojas, naudodamas įvairius aukštųjų technologijų matavimo prietaisus.

More information