J. Tūbelio progimnazijos rekonstrukcija

Išorės sienų ir cokolių, stogų apšiltinimas, šildymo sistemos rekonstrukcija ir rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas.

Objektas

J. Tūbelio progimnazija, Rokiškis, Lietuva

Pabaigimo data

2017 m.