Mikalojaus Katkaus gimnazijos pastato modernizavimas

Cokolių, sienų ir stogų apšiltinimas, langų pakeitimas, vidaus apdailos darbai, šildymo sistemos rekonstrukcija.

Objektas

Mikalojaus Katkaus gimnazija, Krakės, Kėdainių raj., Lietuva

Pabaigimo data

2017 m.